Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:17:58+01:00
A few – stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i oznacza kilka, kilku (w znaczeniu wystarczająco)
Few – również stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, ale ‘few’ ma bardziej negatywny wydźwięk i oznacza niewiele, za mało

A Little - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej i oznacza trochę

Little - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie mnogiej, jednakże ‘little’ ma wydźwięk negatywny i oznacza niewiele, za mało

Słowo much (liczebnik) oznacza "dużo" i stosowane jest z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej.

słowo many oznacza "dużo" i odnosi się do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej.

Wyrażenia "a lot of" i "lots of" oznaczają "dużo" i używane są zarówno z rzeczownikami niepoliczalnymi jak i policzlnymi

19 4 19