Rozwiąż krzyżowkę, wpisując czasowniki w podanej formie.
1.wywalczyć-2. os. lm. trybu rozkazującego
2.słuchać-1. os. lm. trybu rozkazującego
3.dbać-3. os. lp. trybu rozkazującego
4.poświęcić-3. os. lm. r. nmos. trybu oznajmującego, czas przeszły
5.rozbudować-2. os. lm. trybu oznajmującego, czas przyszły
6.czcić-1. os. lm. r. mos. trybu przypuszczającego
7.bronić-2. os. lp. r. ż. trybu przypuszczającego
8.kwitnąć-1. os. lp. trybu oznajmującego, czas teraźniejszy

1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:14:10+01:00
1 wywalczcie
2 słuchajmy
3 dbaj
4 poświęcały
5 rozbudujecie
6 czcilibyśmy
7 broniłabyś
8 kwitnę
33 3 33