Odpowiedzi

2016-12-27T12:39:37+01:00
JESTEM, KTÓRY JESTEM z Wj. 3, 14 (hebr. Ehje aszer ehje) oznacza, iż Bóg nie ma ani początku, ani końca. Jest tym, który jest- zawsze istniał, istnieje i będzie istniał, nie ma początku- nie ma źródła pochodzenia.

Z Septuaginty Jestem, który jestem to: Ego eimi ho on- ja jestem (ten) będący.

Św. Hieronim przetłumaczył to na łacinę jako: Ego sum qui sum (Jestem, który jestem).

Gramatyka hebrajska pozwala również na takie tłumaczenia:

- Ja Będę, który Będę,
- Ja Będę, który Byłem (z Izraelem, nie zmienię się ani Mój stosunek do was),
- Ja pragnę być, który Jestem/Byłem/Będę (charakter wolitywny).

2 3 2