1. Krążek hokejowy poruszał się z Vo=10m/s i zatrzymał się po przebyciu drogi
S=250m. Oblicz współczynnik tarcia kinetycznego krążka o lód.

2. Na stole leżą dwa prostopadłościany o masach m1=6g, m2=24g połączone nitką. Na jeden z nich działa siła F=5*10 do potęgi -3N. Oblicz współczynnik tarcia kinetycznego prostopadłościanów o stół oraz naprężenie nitki łączącej prostopadłościany jeśli poruszają się z przyspieszeniem 10cm/s do kwadratu.

1

Odpowiedzi

2009-12-17T13:44:26+01:00
1.

krażek poruszał się ruchem jednostajnie opóźnionym...

S=Vo*t-0,5*a*t*t

Vo=a*t a=Vo/t

s=Vo*t-0,5*(Vo/t)*t*t=Vo*t-0,5*Vo*t=0,5*Vo*t

2S=Vo*t
t=2S/Vo
t=500m/10m/s=50s

a=(10m/s)/50s=0,2m/s2
m*a=mgf
a=g*f
f=a/g=0,2/10=0,02

Odp: f=0,02 fizyk84 1 dzień temu zmieniony
2.

m1=6g=0,006kg
m2=24g=0,024kg
F=0,005N
a=0,1m/s2

obydwa klocki poruszają się z tym samym przyspieszeniem a
z II zasady dynamiki

m1*a=N-T1
m2*a=F-N-T2 dodajemy stronami

a*(m1+m2)=F-T1-T2
a*(m1+m2)=F-m1*g*f-m2*g*f
a*(m1+m2)=F-gf(m1+m2)
gf(m1+m2)=F-a*(m1+m2) |: g(m1+m2)
f=F/g(m1+m2)-a/g =0,005/0,3-0,1/10=0,017-0,01=0,007

N=m1*a+m1*gf=0,0006N+0,00042N=0,00048N=0,48 mN