Odpowiedzi

2009-12-23T19:30:05+01:00
Biosynteza białka - proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka. Proces ten zachodzi we wszystkich żywych komórkach, a także jest możliwy do przeprowadzenia in vitro.

Biosynteza białka może być rozumiana jako pełny proces w którym informacja zapisana w sekwencji DNA jest w procesie transkrypcji przepisywana na cząsteczki RNA, a powstałe w ten sposób cząsteczki RNA są wykorzystywane przez rybosomy jako źródło informacji potrzebnej do syntezy białka w procesie translacji. U organizmów eukariotycznych cząsteczki RNA powstałe w procesie transkrypcji są zwykle poddawane procesowi splicingu polegającemu na wycinaniu intronów.

Termin biosynteza białka jest czasami używany jako synonim procesu translacji odbywającego się w rybosomach. Często do procesu biosyntezy białka zaliczana jest także biosynteza aminokwasów.
1 5 1
2009-12-23T19:35:56+01:00
A)TRANSKRYPCJA- proces syntezy mRNA na matrycy DNA przy udziale polimerazy RNA.mRNA przenosi transkrybowaną inf.gen z jądra do cytoplazmy zachodzi modyfikacja genów. Wycinane są introny a pozostają tylko egzony.Skrócone cząsteczki mRNA wnikaja pomiędzy dwie podjednostki rybosomy. tRNA- przenosi aminokwasy z cytoplazmy na rybosomy. Dla różnych aminokw istnieją odmienne tRNA różniące się antykodonem. Antykodon to trójka nukleotydów, którymi tRNA dopasowuje się do właściwego kodonu mRNA. Cząsteczki tRNA z doczepionymi aminokw wędrują ku rybosomom i kolejno dopasowują się komplementarnie. Łańcuch mRNA i rybosomy przesuwają się względem siebie i wtedy wzdłuż nici mRNA układają się kolejno odpowiednie komplementarne cząsteczki tRNA z aminokw. Potem między sąsiadującymi ze sobą aminokw przy udziale enzymów tworzą się w.peptydowe.Tworzą się stopniowo łańcuchy polipeptydowe. Uwolnione cząsteczki tRNA wracają do cytoplazmy.
b)TRANSLACJA czyli prces formowania się łańcucha polipeptydowego. Zaczyna się ona od trójki startowej a kończy trójką oznaczającą ostatni aminokwas. Koniec translacji u prokariota wyznaczaja kodony nonsensowe UAG,UGA,UAA. Skompletowany w wyniku translacji łańcuch polipeptydowy odłącza się od rybosomy i podlega konformacjom.
1 5 1
2009-12-23T20:43:51+01:00
Biosynteza białka - proces prowadzący do wytworzenia cząsteczek białka. Proces ten zachodzi we wszystkich żywych komórkach, a także jest możliwy do przeprowadzenia in vitro.

Biosynteza białka może być rozumiana jako pełny proces w którym informacja zapisana w sekwencji DNA jest w procesie transkrypcji przepisywana na cząsteczki RNA, a powstałe w ten sposób cząsteczki RNA są wykorzystywane przez rybosomy jako źródło informacji potrzebnej do syntezy białka w procesie translacji. U organizmów eukariotycznych cząsteczki RNA powstałe w procesie transkrypcji są zwykle poddawane procesowi splicingu polegającemu na wycinaniu intronów.

Termin biosynteza białka jest czasami używany jako synonim procesu translacji odbywającego się w rybosomach. Często do procesu biosyntezy białka zaliczana jest także biosynteza aminokwasów.
1 5 1