Odpowiedzi

2009-12-15T18:16:11+01:00
1. Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.

2. Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech.

3. Strach przed komunizmem w Europie.

4. Apetyty kolonialne nowych mocarstw.

5. Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.
2009-12-15T18:17:27+01:00
Pośrednie przyczyny wybuchu II wojny światowej:
1. Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.
2. Powstanie faszyzmu jako zaborczej i rasistowskiej ideologii w Niemczech i we Włoszech.
3. Strach przed komunizmem w Europie.
4. Apetyty kolonialne nowych mocarstw:
Japonia (wojna w Chinach, dążenie do opanowania Indochin) oraz dążenie do odzyskania utraconych kolonii (Niemcy), odzyskanie przez Niemcy dawnych, wysokich wskaźników produkcji przemysłowej
5. Słabość Ligi Narodów - międzynarodowej organizacji powołanej do utrzymania i ochrony pokoju światowego.

Bezpośrednie przyczyny wybuchu II wojny światowej:
1. Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.
2. Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r.
3. Dążenie Rosji Radzieckiej do "czwartego rozbioru Polski".
4. Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej "Deklaracji o niestosowaniu przemocy".
5. Fiasko rozmów francusko-angielsko-rosyjskich w Moskwie