Odpowiedzi

2009-12-15T18:27:49+01:00
-Polska zrezygnowała z większej części Inflant
-Szwecja zobowiązała się do zwrotu zrabowanych archiw i bibliotek
-Szwecja zobowiązała się dotrzymać wolności handlu na Bałtyku
-król Jan Kazimierz zrzekł się preferencji do tronu szwedzkiego
15 4 15
2009-12-15T18:28:37+01:00
Polska utraciła większą część Inflant oraz Prusy Książęce - swoje dotychczasowe lenno.Król Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego w imieniu swoim i swych następców. Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku. Uznanie suwerenność Prus. Protestantom w Prusach Królewskich miano zapewnić tolerancję religijną.
4 3 4