Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:18:27+01:00
Mezopotamia- to ziemia leżąca między dwiema rzekami: Tygrysem i Eufratem, stąd nazwa Międzyrzecze. W starożytności istniało na tym terenie wiele państw sumeryjskich, a później semickich. Pierwszym ludem, który zamieszkiwał Mezopotamię, byli Sumerowie. Stworzyli oni najstarszą cywilizację, istniejącą od 3500 do 2000r. p.n.e. Panowanie Sumerów na obszarze Międzyrzecza zostało zastąpione rządami dynastii semickich związanych z dziejami Babilonu(2000-539 r. p.n.e.).
Sumerowie pozostawili po sobie sztukę budowania miast z suszonej cegły.
Wznosili także monumentalne budowle zwane zigguratami, na wierzchołku których znajdowały się świątynie ku czci boga nieba.
Sumerowie pozostawili po sobie praktyczną wiedzę o nawadnianiu i produkcji kolorowego szkła. Wykazali zatem dużą pomysłowość w dziedzinie rzemiosła. Wynaleźli również koło garncarskie i zdobyli barwnie w figuralne oraz geometryczne wzory ceramikę.
Jednak największy podziw wzbudzają dokonania Sumerów w dziedzinie nauki. Ich wiedza matematyczna i geometryczna miała przede wszystkim wymiar praktyczny. Sumerowie musieli bowiem wiedzieć, ile cegieł potrzeba do budowy świątyni oraz ile ziarna trzeba przechowywać do obsiania „ boskich pól” przy świątyniach. Już na piktograficznych tabliczkach z IV tys. P.n.e. powierzchnie były wyrażane iloczynem długości i szerokości. Znali także obliczanie stosunku obwodu koła do jego średnicy, co ułatwiało obliczenie zawartości spichlerza. Sumeryjskim wynalazkiem było pismo oraz sposób liczenia systemem sześćdziesiętnym, czego pozostałością jest podział koła na 360 stopni oraz jednostki czasu: godziny, minuty i sekundy.
W okresie sumeryjskim ludność Mezopotamii oddawała cześć siłom natury: niebu i wiatrowi, Księżycowi i Słońcu, wodom i górom. Z czasem bogowie byli przedstawiani w postaci ludzkiej, a ich świat odzwierciedlał świat ziemski.
3 4 3
2009-12-15T18:19:43+01:00
Osiągnięcia Sumerów:
- budynki z cegły
- opracowanie rozwiązań budowlanych, którzy architekci wykorzystują do dziś
- żagiel
- wozy na kołach
- wytapianie szkła
- naczynia ceramiczne wypalane w piecach
- koło garncarskie
- jednostki miar i wag
- sześćdziesiętny system liczenia, który stosuje się do dziś do obliczania kątów i czasu
- dziesiętny system liczenia, który stosuje się do dziś do miar i wag
- pismo
- system nawadniający

Osiągnięcia Babilończyków:
- rozwój matematyki
- obserwacje astronomiczne
- kalendarz
- horoskop
- nazwy gwiazdozbiorów (zodiak)
- prawo
1 4 1