Zad.1
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A(1,2) , B(-1 ,0).Wyznacz współrzędne punktu przecięcia tej prostej z osią Y.
Zad.2
oblicz pole trójkąta ,którego wierzchołkami są:punkty A(-3,2), punkt symetryczny do niego względem początku układu współrzędnych oraz punkt B(2,0).
Zad.3
Krótsza przekątna równoległoboku ma długość 12 cm i tworzy z jednym z boków tego równoległoboku kąt o mierze 30 stopni. Kąt ostry równoległoboku ma miarę 60stopni.Oblicz pole tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:33:23+01:00
Zad1.
a)
2=1a+b
0=-1a+b

2=a+b
a=b

a=1
b=1

y=x+1

b)
Jeśli przecina sie z osią Y to x jest równy 0

y=0+1
y=1
Miejscem przecięcia się tej funkcji z osią OY jest punkt o współrzędnych(0;1).

zad.2
Najlepiej to sobie rozrysować...

I jak sie ma rysunek to:
Pole całkowite= pole prostokąta nad osią x - [(pola mniejszych trójkątów)] + pole prostokąta poniżej osi x- [(pole trapezu) + (pole trójkątą)]
Pole całkowite= 10-[(½*6)+(½*10)]+12-[(½*2)+(½*(3+6*2)]
Pole całkowite= 2+2
Pole całkowite = 4