1. Podaj definicję i wzór Energii kinetycznej i potencjalnej.
2. Co to jest moc ? Podaj wzór i definicję.
3. Samochód jadący z prędkością 180km/h uderzył w mur, burzy go i zatrzymuję sie. Jaką pracę wykonał przy burzeniu ? Masa auta 500kg
4. Jaką pracę wykonasz wnosząc wiadro o masie 20 kg na wysokość 2 piętra ?? (h=6m)

1

Odpowiedzi

2009-03-31T19:56:16+02:00
1)EK=mVkwadrat/2 Ep=mgh
energia kinetyczna - związana z jego ruchem energia potencjalna - ruch ciała w polu grawitacji

2)moc P=W/t
moc- określa wykonaną pracę
3)EK=mVkw/2 Ek=500x32400/2 Ek= 8100000J
4)W=Fh W=200x6 W=1200J