Dziadek strfan zbierał kiedyś znaczki pocztowe. Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk Jacek. gdyby dziadek oddał Jackowi 150 znaczków, to obaj mieliby ich tyle samo. Gdyby zaś oddał Jackowi trzy czwarte swojej kolekcji, to zostałoby mu tyle znaczków, ile Jacek ma teraz. Ile znaczków ma dziadek Stefan, a ile Jacek?
Zadanie trzeba rozwiazac metodą układy równań

3

Odpowiedzi

2009-12-15T18:28:47+01:00
Oznaczmy jako znaczki dziadka - x
a znaczki wnuczka - y

\[ <br />x - 150 = y + 150\\ <br />x - \frac{3}{4} x = y

x = y + 300

( y + 300 ) - \frac{3}{4}( y + 300 ) = y

- \frac{3}{4} y - \frac{900}{4} = - 300 | (-4)

3y + 900 = 1200

3y = 300

y = 100


x = y + 300 zatem

x = 400


Odpowiedź. Dziadek ma znaczków 400 a wnuczek 100 ;)

poszukaj znaki matematyczne internetowe ;)
2009-12-15T18:31:43+01:00
Dziadek strfan zbierał kiedyś znaczki pocztowe. Dzisiaj znaczki zbiera jego wnuk Jacek. gdyby dziadek oddał Jackowi 150 znaczków, to obaj mieliby ich tyle samo. Gdyby zaś oddał Jackowi trzy czwarte swojej kolekcji, to zostałoby mu tyle znaczków, ile Jacek ma teraz. Ile znaczków ma dziadek Stefan, a ile Jacek?
Zadanie trzeba rozwiazac metodą układy równań
x- znaczki dziadka
y- znaczki Jacka

x-150=y+150
1/4x=y

x-y=150+150
1/4x=y

x-1/4x=300
1/4x=y

3/4x=300
1/4x=y

x=400
y=1/4*400

y=100
x=400


Dziadek ma 400 znaczków a jacek 100
2009-12-15T18:33:35+01:00
X-liczba znaczków dziadka
y-liczba znaczków jacka

x-150=y+150
x-3/4x=y |*4

x-y=300
4x-3x=4y

x-y=300
x=4y

4y-y=300
3y=300

y=100

x-y=300
x-100=300 |+100

x=400

odp. dziadek ma 400 znaczków a jacek 100