Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:30:17+01:00
Druga zasada dynamiki, zwana także drugim prawem Newtona mówi o zachowaniu się ciała, na które działa stała siła.
Jeśli na ciało działa stała siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej siły.
Stosunek siły do przyspieszenia jest stały dla danego ciała i nazywany jest masą ciała.
Masa jest miarą bezwładności ciała.
Druga zasada dynamiki:
Przyspieszenie nabyte przez ciało wskutek działania stałej siły jest wprost proporcjonalne do wartości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.
Z drugiego prawa dynamiki można wyprowadzić wzór na siłę:

F = m a

Siła jest równa iloczynowi masy ciała i przyspieszenia nadanego tej masie.
Jednostką siły jest niuton (N).
2009-12-15T18:30:53+01:00
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Czyli jednym słowem jest związane z przyspieszeniem.

Wzór: a=F/m
a - przyspieszenie
F - siła wypadkowa
m - masa