ZAD.1 Wpisz podane czasowniki w formie czasu Present continuous.

1. sing
2. look >>>chyba looling<<<
3. run
4. give
5. swim >>>na pewno swiming<<<
6. write
7. call >>>może calling<<<
8. put
9. cry
10. watch >>>na pewno watching<<<

ZAD.2 Uzupełnij zdania. używając czasowników z ramki w formie czasu Present continuous.
RAMKA
do, read, listen, write, watch, play
KONIEC RAMKI

1. I ________ _______ a letter.
2. He _________ ________ to music.
3. My sister ________ _______ TV.
4. You _________ _________ my book.
5. I _______ _______ my homework.
6. We _______ _______ a computer game.

ZAD. 3 Napisz zdania.
EXAMPLE >>>CZYLI PRZYKŁAD<<<
Obrazek to to jakaś dziewczynka która coś pisze, a zdanie to - She's writing.

Obrazek - chłopiec, który coś pisze, a zdanie .......

Obrazek - Dziewczyna, która coś je, a zdanie to .......

Obrazek - Pies który biegnie, a zdanie to .......

Obrazek - Dwaj chłopcy którzy grają w piłkę nożną, a zdanie to .......

Obrazek - Kaczka która pływa, a zdanie to .......

Obrazek - Daw kotki które śpia, a zdanie to ...

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:30:12+01:00
ZAD.1 Wpisz podane czasowniki w formie czasu Present continuous.

1. sing - singing
2. look >>>chyba looling<<< - looking
3. run - running
4. give - giving
5. swim >>>na pewno swiming<<< - swimming
6. write - writing
7. call >>>może calling<<< - calling
8. put - putting
9. cry - crying
10. watch >>>na pewno watching<<< - watching

ZAD.2 Uzupełnij zdania. używając czasowników z ramki w formie czasu Present continuous.
RAMKA
do, read, listen, write, watch, play
KONIEC RAMKI

1. I am writing a letter.
2. He is listening to music.
3. My sister is watching TV.
4. You are reading my book.
5. I am doing my homework.
6. We are playing a computer game.

ZAD. 3 Napisz zdania.
EXAMPLE >>>CZYLI PRZYKŁAD<<<
Obrazek to to jakaś dziewczynka która coś pisze, a zdanie to - She's writing.

Obrazek - chłopiec, który coś pisze, a zdanie ....... He's writing something

Obrazek - Dziewczyna, która coś je, a zdanie to ....... She's eating something.

Obrazek - Pies który biegnie, a zdanie to ....... The dog is running

Obrazek - Dwaj chłopcy którzy grają w piłkę nożną, a zdanie to ....... They are playing football

Obrazek - Kaczka która pływa, a zdanie to ....... It is swimming

Obrazek - Daw kotki które śpia, a zdanie to ... They are sleeping.
5 3 5
2009-12-15T18:33:23+01:00
1 singing
2. looking
3. running
4. giving
5. swimming
6. writing
7. calling
8. putting
9. crying
10. watching

do, read, listen, write, watch, play
KONIEC RAMKI

1. I am writting a letter.
2. He is listening to music.
3. My sister is watching TV.
4. Youare reading my book.
5. I am doing my homework.
6. Weare playing a computer game.


he is writtnig

she is eating

he is running

they are playing football

the duck is swimming

they are sleeping
2 3 2
2009-12-15T18:34:24+01:00
1. sing - singing
2.look - looking
3.running
4.giving
5.swimming
6.writing
7.calling
8.putting
9.crying
10.watching

1.I am writing a letter
2.He is listening to music
3.My sister watching TV
4.You are reading my book
5.I am doing my homework
6.We are playing a computer game

1.He&#39;s writing
2.She&#39;s eating
3.It&#39;s running
4.They&#39;re playing soccer
5.It&#39;s swimming
6.They&#39;re sleeping
2 3 2