Odpowiedzi

2009-09-09T22:51:55+02:00
[CENTER][COLOR="Yellow"](0)
(00)
__(0 0 0)__
´/0o`+´o0`[/COLOR]
)))))))
(((((((
)))))))
(((((((
)))))))
(((((((
)))))))
[COLOR="DarkRed"]_o0.*^V^*.^V^o^o*.*o^o^V^.*^V^*.0o_
_o0.*^V^*.^V^o^o*.*o^o^V^.*^V^*.0o_[/COLOR]
[COLOR="Yellow"](v[o**o]v)
(v[*o*]v)
)(v[*]v)(
)||(v)||(
)||[o])||(
)||;o;||(
);||o||;(
);;|o|;;([/COLOR]
[COLOR="Silver"]RRRRR );;|o|;;( RRRRR
oRRRRRRRRRR ;;o;; 1RRR&´RRRRRR
RRRRRRooo&RRR ;o; RRRRRoRoRRRRRR
R7RR11oo&RR11RRRRRRRRRRRR´RRRRRRR
RRRR7´$RoR´oR$RRRRRRRRRRRR$RRR´~RRR
RRRRRRRRRoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR´RRR
RR´´RRRRRRRRRR+DEKER+RRRRRRRRRRRR´RRR
RRR´´RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR´oRRR
RRR7´RRRRRRRR77RRRRRRRRRRRRR$7RR´RR
RRRR´RRRR´´´´´RRRRRRR1R1´´´´´11oR´RR
RRRR´R7´´´´´´´´RRRRRR7´´´´´´´´RR´RR
oRR1&´´´´´´´´´´1RRRRRR´´´´´´´´´´R7´R
RR´RRoo´´´´´´´&RR´´RRR&´´´´´´´´´RR&Ro
oRRRRRRRRRRRRRR´´R´´RRRR7RR$RRRRRRR
RRRRRRRRRRRR$´´&o´´´RRRRRRRRRRRRR
o´R7RoRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRoo&oR
7RR´´RRRRRRRRRRRRRRRRRR´´&RR$
RRR1´RRRRRRRRRRRRRRRR´´RRRo
RRRRo´´´vvv´´vvv´´vvv´´oRRRRR
7RRRRo´´vv´´´v´´´vv´´RRRRRR
RRRRRRR´´v´´´´´´´v´´RRRRRRR
RRRRRRR´´´´´´´´´´´RRRRRRR
oRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRo
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
$RRRRRRRRRRRRRRo
7$RR$17RRRR[/COLOR]
[COLOR="Yellow"]);;|o|;;(
)||;o;||(
)||;o;||(
)||;o;||(
////
///
//
/[/COLOR][/CENTER]


Skopiuj całość na forum i tam zobaczysz jak to powinno wyglądać
  • mazi
  • Rozwiązujący
2009-09-09T22:52:44+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-09T22:53:45+02:00