1. Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej 7 cm, wysokości o 4cm krótszej od tej podstawy i polu równym 12cm^2, Oblicz długość krótszej podstawy trapezu. Narysuj ten trapez oraz dowolny trójkąt o takim samym polu. (Moze być w pain'cie)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T21:55:01+01:00