4 ZADANIA ZAMKNIĘTE Z FIZYKI . UWAGA MOŻE BYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNA ODPOWIEDŹ POPRAWNA!

1.Dwa oddalone, swobodne ciała o masach m1=5kg i m2=1kg będą:
a)zbliżać się do siebie ruchem jednostajnie przyspieszonym
b)przyciągać się wzajemnie siłami o róźnych wartościach
c)zbliżać się do siebie z przyspieszeniami, których wartości spełniają w każdej chwili warunek a1/a2=5/1

2. Jeżeli zwiększamy odległość pomiędzy dwoma ciałami o masach m1 i m2 to:
a)rosnie siła ich wzajemnego oddziaływania
b)rośnie energia potencjalna układu tych ciał
c)musimy wykonac pracę W>0

3. Wartość siły z jaką ziemia przyciąga ciało o masie m=1kg znajdujące się na jej powierzchni
a)jest równa co do wartości sile, z jaką ciało to przyciąga Ziemię
b)dana jest wzorem Fg=GMzm/Rz(gdzie Mz-masa ziemi, G-stała grawitacji, Rz-promień ziemi)
c)wynosi 9,8N

4. Przyspieszenie ziemskie
a)przyjmuje wartość 9,8m/s²
b)jest rowne co do wartości natężeniu pola grawitacyjnego na powierzchni ziemi
c)nie zależy od odległości od powierzchni ziemi

1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:34:37+01:00