Odpowiedzi

2009-12-15T18:36:53+01:00
-x²+2x+15≥0

-x²+2x+15=0
Δ=4+60=64
√Δ=8

x₁= -10/-2= 5
x₂= 6/ -2= -3

x ∈ <-3 ; 5>
2009-12-15T18:45:21+01:00
-x²i2x+15≥0 [rozumiem, że to "i" przypadkiem się wkradło, miał byc tam plus]
a= -1; b = 2; c =15
Δx = b² - 4ac
Δx = 2² - 4 *(-1)*15
Δx = 4 + 60 = 64
√Δx = 8

x₁= -b - √Δx/2a
x₂= -b + √Δx/2a

x₁= -2 - 8/-2
x₁= -10/-2 = 5

x₂= -2 + 8/-2
x₂= 6/-2 = -3

Odp. -x²i2x+15≥0 <=> x∈ <-3, 5>
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:51:47+01:00
-x²-2x+15≥0

Δ=b²-4ac
Δ=4-[4(-1)×15]
Δ=64
√Δ=8

x1= -b-√Δ/2a
2-8/-2=3

x2=-b+√Δ/2a
2+6/-2 =-4

ramiona paraboli skierowane w dół :>
x <-4,3>