Odpowiedzi

2009-12-16T12:13:00+01:00
Kinematyka:
Ruch jednostajny prostoliniowy przyśpieszony
V = at -> prędkość
s = at² : 2 -> Droga
a = V : t -> przyspieszenie

Ruch jednostajny opóźniony
V = at
s = at² : 2
-a = V : t

Ruch jednostajny prostoliniowy
V = s : t
s = Vt

Jednostki:
V - prędkość - m/s (metr na sekundę)
s - droga - m (metr)
t - czas - s (sekunda)
a - przyspiesznie - m/s² (metr na sekundę kwadrat)


Hydrostatyka i Aerostatyka:
Ciśnienie
p = F : s ---> Jednostka to 1 Pa (Pascal = 1 N : m²)

F - siła
s - powierzchnia

Ciśnienie hydrostatyczne
p = dgh ---> Jednostka to 1 Pa

d - gęstość
g - siła grawitacji
h - wysokość słupa

Siła wyporu
F = dvg ---> Jednostka to 1 N (Niuton)

d - gęstość
v - objętość ciała
g - grawitacja

Właściwości i budowa materii:
Temperatura:
Tk = Tc + 273
Tc = Tk - 273

Tk - Temperatura w stopniach Kelvina
Tc - Temperatura w stpniach Celcjusza

Siły:
Siła
F = ma

Siłą ciężkości:
F = mg

Do obu sił jednostką jest 1 Niuton

To chyba wszystko

2009-12-16T13:23:07+01:00
Ruch jednostajny przyspieszony
V = at - prędkość
s = at²/2 - Droga
a = V/t - przyspieszenie

Ruch jednostajny opóźniony
V = at
s = at²/2
-a = pole pod wykresem zależności prędkości od czasu

Ruch jednostajny prostoliniowy
V = s/t
s = Vt

V - prędkość [m/s]
s - droga [m]
t - czas [s]
a - przyspiesznie [m/s²]


Hydrostatyka i Aerostatyka:
Ciśnienie
p = F/s

p - ciśnienie [Pa]
F - siła [N]
s - powierzchnia [m²]

Ciśnienie hydrostatyczne
p = δ g h

δ - gęstość cieczy [km/m³]
g-przyspieszenie ziemskie [m/s²]
h - wysokość słupa [m]

Siła wyporu
Fw = δ g V

δ - gęstość cieczy [km/m³]
V - objętość ciała [m³]
g-przyspieszenie ziemskie [m/s²]

Temperatura:
Tk = Tc + 273
Tc = Tk - 273

Tk - Temp w stopniach Kelvina
Tc - Temp w stopniach Celcjusza

Siłą ciężkości:
F = mg

F- siła [N]
m-masa [kg]
g-przyspieszenie ziemskie [m/s²]


Siła
F = ma

F- siła [N]
m-masa [kg]
a-przyspieszenie [m/s²]
  • Użytkownik Zadane
2009-12-16T13:59:09+01:00
Kinematyka:
Ruch jednostajny prostoliniowy przyśpieszony
V = at -> prędkość
s = at² : 2 -> Droga
a = V : t -> przyspieszenie

Ruch jednostajny opóźniony
V = at
s = at² : 2
a = V : t

Ruch jednostajny prostoliniowy
V = s : t
s = Vt

Jednostki:
V - prędkość [m/s]
s - droga [m]
t - czas [s]
a - przyspiesznie [m/s²]


Hydrostatyka i Aerostatyka:
Ciśnienie
p = F : s [Pa]

F - siła [N]
s - powierzchnia [m2]

Ciśnienie hydrostatyczne
p = dgh [Pa]

d - gęstość [kg/m3]
g - grawitacja [m/s2]
h - wysokość słupa [m]

Siła wyporu
F = dvg [N]

d - gęstość [kg/m3]
v - objętość ciała [m3]
g - grawitacja [m/s2]

Właściwości i budowa materii:
Temperatura:
Tk = Tc + 273
Tc = Tk - 273

Tk - Temperatura w stopniach Kelvina
Tc - Temperatura w stpniach Celcjusza

Siły:
Siła
F = ma [N]

Siłą ciężkości:
F = mg[N]