Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:38:52+01:00
BOLESŁAW I CHROBRY (1025)

MIESZKO II LAMBERT (1025-1031)

BOLESŁAW II ŚMIAŁY (1076-1079)

PRZEMYSŁ II (1295-1296)

WACŁAW II (1300-1305)

WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK (1320-1333)

KAZIMIERZ III WIELKI (1333-1370)

LUDWIK WĘGIERSKI (1370-1382)

JADWIGA ANDEGAWEŃSKA (1384-1399)

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO (1386-1434)

WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK (1434-1444)

KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK (1446-1492)

JAN I OLBRACHT (1492-1501)

ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK (1501-1506)

ZYGMUNT I STARY (1506-1548)

ZYGMUNT II AUGUST (1529-1572)

HENRYK WALEZY (1573-1575)

STEFAN BATORY (1576-1586)

ZYGMUNT III WAZA (1587-1632)

WŁADYSŁAW IV WAZA (1632-1648)

JAN II KAZIMIERZ WAZA (1648-1668)

MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI (1669-1673)

JAN III SOBIESKI (1674-1696)

AUGUST II MOCNY (1697-1733)

STANISŁAW LESZCZYŃSKI (1704-1736)

AUGUST III WETTIN (1733-1763)

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1764-1795)
2009-12-15T18:43:33+01:00
Andrzej Feliks Grabski, Bolesław Chrobry - Zarys dziejów politycznych i wojskowych, Warszawa 1964.

Jerzy Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Poznań 2000.

Gerard Labuda, Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992.

Tadeusz Grudziński, Bolesław Szczodry. Zarys dziejów panowania, Toruń 1953.

Bronisław Nowacki, Przemysł II 1257-1296. Odnowiciel korony polskiej, Poznań 1997.

Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, pod red. Jadwigi Krzyżaniakowej, Poznań 1997.

Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznań 1987. (o Wacławie II)

Bronisław Włodarski, Polska i Czechy w II połowie XIII i początkach XIV wieku (1250-1306), Lwów 1931. (o Wacławie II)

Edmund Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Wrocław 1951.

Jan Baszkiewicz, Polska czasów Łokietka, Warszawa 1968.

Tadeusz Nowak, Władysław Łokietek - polityk i dowódca, Warszawa 1978.
Mam nadzieje ze pomoglam...
2009-12-15T19:00:05+01:00
Bolesław Chrobry- koronowany w 1025
Bolesław II Śmiały- koronowany w 1076
Przemysł I Wielkopolski- koronowany 1295
Wacław II Czeski- koronowany w 1300
Wacław III Czeski- koronowany 1305
Władysław Łokietek- koronowany 1320
Kazimierz Wielki- koronowany 1333
Ludwik Węgierski- koronowany 1370
Jadwiga- koronowana 1384
Władysław Jagiełło- koronowany 1386
Władysław Warneńczyk- koronowany 1434
Kazimierz IV Jagiellończyk- koronowany1447
Jan Olbrycht- koronowany 1492
Aleksander Jagiellończyk- koronowany 1501
Zygmunt II August- koronowany 1530
Stefan Batory- koronowany 1576
Jan II Kazimierz Waza- koronowany 1649
Michał Korybut Wiśniowiecki- koronowany 1669
Jan III Sobieski- koronowany 1676
August II Mocny- koronowany 1697
Stanisław Leszczyński- koronowany 1705
August II Saski- koronowany 1734
Stanisław August poniatowski- koronowany 1764