Poziom 3 klasy gimnazjum, proszę rozwiązać wszystkie zadania ;) a nie jedno ;p

1.Dlaczego na ekranach monitorów łatwo osadza się kurz?
2.Wyjaśnij mechanizm wykrywania za pomocą elektroskopu rodzaju ładunku zgromadzonego na ciele naelektryzowanym.
3. Jakim ładunkiem naelektryzuje się elektroskop przez indukcję i uziemienie, jeśli do doświadczenia użyjesz laski ebonitowej potartej o futro?
4. Wyjaśnij mechanizm elektryzowania ciał przez:
a) pocieranie,
b) dotyk ciałem naelektryzowanym ujemnie,
c) dotyk ciałem naelektryzowanym dodatnio.
5. Dlaczego laskę ebonitową lub szklaną można naelektryzować przez potarcie innym materiałem, trzymając ją w dłoni, a nie da się w ten sposób naelektryzować ciała metalowego?

daję naj, zgłaszam błędne i spam

3

Odpowiedzi

2009-12-17T16:09:42+01:00
1)Pyłki kurzu są w większości elektrycznie obojętne. Ale ładunki w cząsteczkach pyłku kurzu mogą ulec rozsunięciu. Ładunki ujemne wewnątrz atomów zostaną odepchnięte nieco dalej od ekranu a bliżej pozostaną dodatnie. Przyciąganie ładunków dodatnich będzie większe niż odpychanie ujemnych i kurz przyciągany zostaje do ekranu przez co osadza się na nim.
2)Jeżeli dotkniemy elektroskop naelektryzowany jakimś znakiem laską ebonitową i nic się nie stanie- to znaczy że jest naelektryzowany ujemnie, a w przeciwnym wypadku to dodatnio
3) W obu przypadkach ujemnym
4)a) elektrony z materiału przepływają do ciała
b)Podczas styku elektrony z ciała przepływają do ciała obojętnego
c) podczas styku elektrony z ciała obojętnego przepływają do ciała naelektryzowanego dodatnio
5)nie można w ten sposób naelektryzować metalu, bo go uziemiamy, a elektrony z niego płyną przez nasze ciało
5 5 5
2009-12-17T16:36:56+01:00
1)Kurz jest elektrycznie obojętny lecz ładunki w jego cząsteczkach ulegają przemianie. Ładunki ujemne atomów odpychane są dalej od ekranu a bliżej pozostaną dodatnie. Kurz zostaje w ten sposób przyciągnięty gdyż więcej jest atomów dodatnich niż ujemnych.
2)Jeżeli dotkniemy elektroskop naelektryzowany jakimś znakiem laską ebonitową i nic się nie stanie- to znaczy że jest naelektryzowany ujemnie, a w przeciwnym wypadku to dodatnio
3)ujemne
4)a)po ciele przepływają elektrony ujemne
b)Podczas styku elektrony z ciała przepływają do ciała obojętnego
c) podczas styku elektrony z ciała obojętnego przepływają do ciała naelektryzowanego dodatnio
5)nie można w ten sposób naelektryzować metalu, bo go uziemiamy, a elektrony z niego płyną przez nasze ciało
4 5 4
2009-12-17T17:05:17+01:00
Zadanie 1
Kurz jest elektrycznie obojętny. Ładunki w cząsteczkach kurzu mogą ulec rozsunięciu. Ujemne Ładunki wewnątrz atomów zostaną odepchnięte od ekranu a bliżej pozostaną dodatnie. Przyciąganie ładunków dodatnich będzie większe niż odpychanie ujemnych i kurz zostaje do ekranu przyciągnięty .
Zadanie 2
Dotykając elektroskop naelektryzowany jakimś ładunkiem laską ebonitową i nic się nie dzieje to znaczy że jest naelektryzowany ujemnie a w przeciwnym wypadku dodatnio.
Zadanie 3
Oba ujemne.
Zadanie 4
a) Elektrony z materiału przepływają do ciała.
b) Po zetknięciu elektrony z ciała przepływają do ciała obojętnego.
c) Po zetknięciu elektrony z ciała obojętnego przepływają do ciała naelektryzowanego dodatnio.
Zadanie 5
Ponieważ pocierając go elektrony przepływające przez nasze ciało zostają uziemione.

LICZE NA MAX PKT ZA ROZWIĄZANIE :D
5 5 5