Odpowiedzi

2009-12-15T20:05:25+01:00
1. Sprawdzenie znajomości treści lektury.

2. „Romeo i Julia „ jako utwór sceniczny
- przypomnienie wiadomości o rodzajach literackich,
- prezentacja materiałów dotyczących teatru
elżbietańskiego,
- wzbogacenie słownictwa uczniów ( słownictwo związane z
dramatem , teatrem),
- samodzielna praca młodzieży podsumowująca lekcję ( karty
pracy)

3. Dzieje miłości naznaczonej śmiercią- budowa akcji
dramatu Szekspira
- powtórzenie pojęć: akcja, ekspozycja, konflikt
dramatyczny, intryga,
- rozpoznawanie poszczególnych elementów akcji,
- praca w grupach: opracowanie notatek ( różne formy),
- prezentacja efektów pracy w grupach, podsumowanie zajęć,
- wyznaczenie materiału do przygotowania na następne

4. Rzeźbimy głównych bohaterów „Romea i
Julii”
- podział na grupy, które pracują nad zebraniem materiału do
charakterystyki rodów
Montekich i Capulettich oraz Romeo i Julii,
- samodzielna praca uczniów- zbieranie cytatów, sporządzanie notatek,
- prezentowanie wyników pracy, dyskusja nad cechami i zachowaniem
bohaterów,
- podsumowanie zajęć i omówienie pracy domowej ( sprawozdanie z lekcji)

5. Najsłynniejsza miłość świata ( „Romeo i
Julia” W. Szekspir)
- odczytanie fragmentów dramatu opisujących uczucie łączące
Romeo i Julię ( scena
V aktu I, scena I aktu II, scena V aktu III),
- dyskusja na temat tego, w jaki sposób bohaterowie okazywali
sobie uczucia, jak je
wrażali,
- wnioski i ich opracowanie ( różne formy notatki: odpowiedzi
na pytania,

1 5 1