Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:40:33+01:00
W atomie wodoru elektron krąży wokół jądra, wykonując 7·1015 obrotów w ciągu 1 sekundy. Promień atomu wynosi 5·10-11 m. Oblicz szybkość elektronu (w kilometrach na sekundę).

Dane
f = 7·1015 Hz
r = 5·10-11 m
π ≈ 3,14

Szukane:
v = ?

Wzór
v = sf
s = 2πr
v = 2πrf [m x Hz = m x 1/s = m/s]

Rozwiązanie:
v = 3,14 x 2 x 7 x 5 x 1015-11
v = 2198000m/s = 2198km/s

Odpowiedź:
Szybkość elektronu wodoru to 2198km/s.
1 5 1