Zadanie 1
Funkcje f i g są określone wzorami f(x)=ax+b i g(x)=(b-2)x+a. Ich wykresy przecinają się w punkcie(2,3). Wyznacz a i b
Zadanie 2
Rozwiąż podany układ nierówności:
x+5>4-3
6(x-1)>3+5x
(to razem w klamerce)
Zadanie 3
Rozwiąż równanie 4x(do potęgi 3) + 8x(do potęgi 2) - 9x-18=0

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:03:19+01:00
1.f(y)=ax+b
g(y)=(b-2)x+a

3=2a+b
3=(b-2)2+a

3=2a + b
3=2b - 4 + a/ x2

3= 2a + b
6= 2a + 4b - 8
_____________ -
-3 = -3b - 8
-3b = -3 + 8
3b = -5
b = 5/3 = 1⅔

3 = 2a + 1⅔
2a = 1⅓
a = ⅔

a = ⅔
b = 1⅔

2.
x+5>4-3
x>1 - 5
x> -4

6(x-1)>3+5x
6x - 6>3+5x
x>3+6
x>9

Część wspólna to x>9

3. 4x³+ 8x² - 9x-18=0
4x²(x+2) - 2(x + 2) = 0
(4x² - 2)(x+2)=0
4x² - 2 =0
x² = 1/2
x = 1/4 v x=-1/4
x+2 = 0
x = -2


x = -2 v x = 1/4 v x=-1/4