Skład procentowy powietrza przedstawia się następująco:

- azot – 78%

- tlen – x %

- inne – 1%

Oblicz, ile % tlenu znajduje się w powietrzu.

Ile tlenu znajduje się w 20 litrach powietrza w balonie Janka?
Ile litrów tlenu znajduje się w pokoju o wymiarach 4m x 2,5m x 3m?

1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:53:30+01:00
Tlen=X%
azot=78%
inne=1%
X%+ 78%+ 1% = 100%
X%= 100%-79%
X%=21%------> zawartosc tlenu w powietrzu

20 litrów powietrza------> 100%
X litrów tlenu--------------> 21%
X = 4,2 litra tlenu znajduje się w balonie

4mX 2,5m X 3m
V=4*2,5*3
V=30 m³

30*1000=30000dm³ powietrza
(1 litr=1 dm³)

30000 litrów powietrza------> 100%
X litrów tlenu------------------> 21%
X= 6300 litrów tlenu znajdujesię w tym pokoju