(Wyjaśnienie x[3] <-- to jest x podniesiony do sześcianu i analogicznie [2]<--do kwadratu)
Zad. 1. Rozwiąż równania:
a). x[3]=27x
b). x[3] - 12x=12x[2]- x
c).( x - 2)[2] + (2x+1)[2]=0

Zad.2. Rozwiąż równanie

-3x+6
--------- = x
x+2

Zad. 3. Znajdź 3 takie same liczby, żeby ich suma wynosiła 24 i aby pierwsza stanowiła 50% drugiej, a druga 3/2 (trzy drugie) trzeciej.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:18:09+01:00
A) =x[3]-27x=0
x(x[2]-27)=0
x=0 lub x[2]=27
x=0 lub x=pierwiastek 27 lub x= - pierwiastek z 27
x=0 lub x= 3 oierwiastki z 3 lub x=-3 pierwiastki z 3

b) =x[3]-12[x]-12x[2]+x=0
x[3]-11[x]-12x[2]=0
x(x[2]-11-12x)=0
x=0 lub x[2]-11-12x=0
x=0 lub oblicz delte z x[2]-12x-11=0 ( z tej delty wyjdą Ci jeszcze dwa pierwiastki)

c)
x{2]-4x+4+4x[2]+4x+1=0
5x[2]+5=0
5(x[2]+1)=0
x=1 lub x=-1