Jako hasło zabespieczające plik w komputerze Kuba obrał cztery liczby rozdzielone myślnikami, w kolejności od największej do najmniejszej. Różnica miedzy każdymi dwiema sąsiednimi liczbami jest równa 3, a iloczyn pierwszej i drugiej z tych liczb jest o 186 większy od iloczynu trzeciej i czwartej. Jakie hasło obrał Kuba?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T18:59:37+01:00
A-b=3 ==>a=c+6
b-c=3 ==>b=d+6
c-d=3

ab-186=cd
(c+6)(d+6)-186=cd
cd+6c+6d+36-186=cd
6(c+d)=150
c+d=25
a=20 b=17 c=14 d=11
Kuby hasło to 20-17-14-11