Proszę pomóżcie jak najszybciej!!
Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 22% podatku VAT.
a) Cena netto komputera jest równa 2200zł. Oblicz cenę brutto. Jaki procent ceny brutto stanowi podatek VAT?
b) Cena brutto komputera jest równa 3172zł. Oblicz cenę netto. Jaki procent ceny brutto komputera stanowi jego cena netto?
c) Podatek VAT doliczony do ceny netto komputera wyniósł 407zł. Jaka jest cena brutto tego komputera? Ile byłaby równa cena brutto tego komputera, gdyby jego cena netto została podniesiona o 150zł?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:03:06+01:00
A)
2200zł -- 100%
x -- 22%
x = 2200*22/100
x = 484zł (VAT)

2200 + 484 = 2684 zł (cena brutto)

2684zł -- 100%
484zł -- x
x = 484*100/2684
x =18%

odp. 18% ceny stanowi VAT

b)
3172zł -- 122%
x -- 100%
x = 3172*100/122
x = 2600 zł (cena netto)

3172zł -- 100%
2600zł -- x
x = 2600*100/3172
x = 82%

odp. Cena netto komputera stanowi 82% ceny brutto.

c)
VAT = 407zł
407zł -- 22%
x -- 122%
x = 407*122/22
x = 2257 zł (cena brutto)

2257zł - 407zł = 1850zł (cena netto)
1850zł +150zł = 2000zł

2000zł -- 100%
x -- 22%
x = 2000*22/100
x = 440zł (VAT gdy cenę netto podnieśmy o 150zł)

2000zł +440zł = 2440zł (cena brutto komputera po podniesieniu ceny netto o 150zł )2009-12-15T19:06:25+01:00
A)2200*1,22 = 2684 zł
(484/ 2684)*100=18, 03%

b) 3172:1,22=2600 zł
(2600/3172)*100%= 81,97%

c) 407/0,22=1850 zł - cena netto komputera
1850zł *1,22=2257zł

1850zł+ 150zł= 2000zł
2000zł*1.22=2440 zł.