Z prostokatnego arkusza kartonu o wymiarach 20 na 10 odcinnamz w rogach jednakowe kwadraty o boku x i skadamz pudeko .
a) zapisz w postaci sumy algebraicznej wzor na objtosc pudelka
b)oblicz te objtosc dla x=2 i dla x=4
c)oblicz wartosc otrzymanej sumy algebraicznej dla x=5.Zinterpretuj wynik

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:14:06+01:00
A)
V=200x-60x²+4x³
b)
x=2
V=200*2-60*2²+4*2³=400-240+32=192
x=4
V=200*4-60*4²+4*4³=800-960+256=96
c)
x=5
V=200*5-60*5²+4*5³=1000-1500+500=0
Wynik wynosi 0 gdyż jeden zboków prostokątnej kartki jest równy 10 a po odcięciu dwóch kwadratów o boku x odcinamy 2*5=10 a z takiej kartki nie zrobimy pudełka gdyż powstała nam figura płaska a dokładniej kwadrat