Suma jest o 406 wieksza od pierwszego skladnika o 258wieksza od drugiego. Napisz działanie do tego zadania odpowiedz i komentarz!! Napisz ile wynosi składnik 1 składnik 2 i suma!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-09-10T12:03:22+02:00
X- pierwszy skladnik
y- drugi skladnik

z tresci zadania wynika
suma=x+y

suma-406=x
suma-258=y

podstawiam za suma
x+y-406=x→y=406
x+y-258=y→x=258

Lub inaczej
Suma jest o 406 wieksza od pierwszego skladnika tzn ze drugi skladnik=406
Suma jest o 258 wieksza od drugiego skladnika tzn ze pierwszy skladnik=258

pozdrawiam

Hans

2 5 2
2009-09-10T14:01:53+02:00
Oznaczam "a" jako pierwszy składnik, "b" - drugi:

Suma jest o 406 większa od pierwszego składnika:
a + b = 406 + a, czyli b = 406

Suma jest o 258 większa od drugiego składnika:
a + b = 258 + b, czyli a = 258

Suma a + b = 664
4 4 4