Odpowiedzi

  • issa
  • Rozwiązujący
2009-12-15T19:06:28+01:00
1. Śmierć Marley.
2. Podpisanie protokułu pogrzebowego.
3.Przyjście Boba do pracy Scroogea po czym złożył Scroogeowi życzenia świąteczne.
4. Lekceważenie Świąt Bożego Narodzenia przez Scroogea.
5. Kłutnia Scroogea z siostrzeńcem.
6. Przyjście dwóch "jegomości".
7. Wyproszenie gości przez Scroogea z kantoru i poinformowanie ich, iż nieda żadnych datków na biednych.
8. Zamknięcie kantoru i udanie się do garkuchni na skromny obiad.
9. Przejżenie książeczki czekowej i udanie się do domu.
10. Zauważenie twarzy Marleya na drzwiach zamiast kołatki.
11. Spostrzeżenie Scroogea, że się rusza dzwonek łączący pokój, w którym był z pokojem na najwyższym piętrze.
12. Usłyszenie dzwonków.
13. Zauważenie ducha Marleya wychodzącego z piwnicy i ogromny strach Scroogea.
14. Krótka rozmowa z widmem.
15. Padnięcie Scroogea na kolana przed widmem.
16. Dalsza rozmowa z widmem.
17. Odejście widma.
18. Zaciekawienie i wyjżenie Scroogea przez okno.
19.Zauważenie innych widm.
20. Nagłe zniknięcie wszystkich widm.
21. Zmiana Scroogea na dobrego człowieka.