Odpowiedzi

2009-12-15T19:12:19+01:00
Obliczamy |DE] [czyli tego co wystaje]
tg(45%)= |DE|/h stad |DE| = h*tg(45%)
tg(45%)=1, więc |DE|=3cm*1=3cm
|AF|=|FC|=|CE|=|EA|=3cm
Pole = ah = 6cm*3cm=18cm^2, bo a=|AB|=|CD|
2009-12-15T19:18:23+01:00
(3√2)²=x²+ (1,5√2)²
18=x²+4,5 |-4,5
13,5=x²
x=√13,5
połowa drugiej przekątnej

√13,5 *2=2√13,5 cała przekatna

p=e*f /2
p=2√13,5 * 3√2/2
p=√13,5 *3√2
p=3√27 = 3√9*3
p=9√3
1 5 1