1.Kamien spada z wysokosci 5m. Jaka predkosc koncowa uzyska kamien wskutek przemiany energii potencjalnej w kinetyczną?


2.Upuszczona z okna kula o masie 200g spadała swobodnie na ziemie przez 3 sekundy. Ile wynosiła energia potencjalna kuli w chwili gdy kula zaczeła spadac?

2

Odpowiedzi

2009-12-15T19:10:03+01:00
1. H=5m t=√2h/g t=10/10= 1s a=g≈10m/s²
ciało spadało ruchem jednostajnie przyspieszonym wiec
v=at
v=10m/s²×1s= 10 m/s Vkoncowe=10m/s

2.t=√2h/g t²=2h/g h=gt²/2= (9s²x20 m/s²)/2=90m
Ep=mgh
Ep=0,2kg x 10m/s² x 90m= 180J

Energia potencjalna w chwili rozpoczęcie spadku wynosiła 180J
2009-12-15T19:13:07+01:00
1.
h=5m
V=?
g=10m/s^2
ek=m*g*h
ep=m*v^2/2

mgh=m*v^2/2
gh=v^2/2
2gh=V^2
V=√2gh
V=√20*5 m²/s²
V=√100 m²/s²
V=10 m/s

2. Swobodny spadek ciał:

Ep=?
Ep=mgh

h=g*t^2/2

t=3s
m= 0.2kg

h= 10m/s^2 * (3s)^2/2
h= 10m/s^2 * 9s^2 : 2
h= 90:2 = 45m (sekundy kwadratowe się skracają)

Ep=mgh
Ep=0.2kg*10m/s2*45m = 90 kg*m^2/s^2 = 90 J (dżuli)