1. Omów właściwości fizyczne i chemiczne soli.
2. Oblicz masę cząsteczkową AgN03
3. Zgodnie z systemem Stocka i liczebnikowym nazwij związki: N02, Mn(OH)4 , H2S, ZnS04
4. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 8g metanu CH4 ?
5. Podaj liczbę elektronów, protonów i neutronów w atomie chromu.
6. Oblicz masę 3 moli wody H20

Z chemii idzie mi nie za dobrze a za 4 dni muszę to mieć proszę pomocy z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:24:41+01:00
1Sole-są elektrolitami,mają budowę krystaliczną , ulegają elektrolizie
2NO₂-tlenek azotu(IV)
Mn(OH)₄-wodorotlenek manganianu
H₂S-kwas siarkowy
ZnSO₄-siarczan(VI) Cynku(II)
3Masa H₂O=2u+16u=18u
18gH₂O-jeden mol
xgH₂O-Trzy mole

x=3*18=54g
4Masa metanu=12u+4u+16g
16gCH₄---1mol
8gCH₄---xmol

x=0,5mol

1molCH₄---22,4dm³
0,5molCH₄---ydm³

y=22,4*0,5=11,2dm³

5Chrom Cr
Protony-24
Elektrony-24
Neutrony-52-24=28

6AgNO₃--azotan(V)srebra
Masa AgNO₃- 108u+14u+3*16u=170u
1 5 1