Wykonaj redukcje wyrazów podobnych ,a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
a) 6 - (5 - x) - 4x dla x= -2
b) 8z - 2(5z + 6) + 7z - 4 dla z= 3/4
c) 4p - 2(8 - p^2) + 5p^2 - p dla p= 1/2
d) (x+y) - (x-y) dla x= 0,75 , y= -0,5

Wykonaj redukcje wyrazów podobnych ,a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia alge. 5(6x - 7) - 3x dla:
a) x= -0,5
b) x= -10
c) x=0
d x= 1/3
e) x= 1/2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T19:15:51+01:00
A) 6 - (5 - x) - 4x
6-5+x-4x=0
1-3x=0
dla x= -2
1-3*(-2)=1+6=7

b) 8z - 2(5z + 6) + 7z - 4
8z-10z-12+7z-4=0
5z-16=0
dla z= 3/4
5*3/4-16=15/4-16=15/4-64/4=-49/4=12 1/4

c) 4p - 2(8 - p^2) + 5p^2 - p
4p-16+2p^2 +5p^2 -p =0
7p²-3p-16=0
dla p= 1/2
7*(1/2)²-3*1/2-16=7*1/4-3/2-64/4=7/4-6/4-64/4=63/4=15 3/4
d) (x+y) - (x-y)
3/4-1/2-3/4-1/2=-2/2=-1
dla x= 0,75 , y= -0,5

5(6x - 7) - 3x
30x-35-3x=0
27x-35=0

dla:
a) x= -0,5 27*1/2-35=-27/2-70/2=-97/2=-48 1/2
b) x= -10 27*(-10)-35=-27-35=-62
c) x=0 -35
d x= 1/3 27*1/3-35=9-35=-26
e) x= 1/2 27*1/2-35 = 27/2-35/2=-8/2=-4
2 5 2