Odpowiedzi

2009-12-15T19:07:32+01:00
Prawa obywatelskie to uprawnienia obywatela danego państwa, wyprowadzone z ... przyjęto wiele aktów prawnych dotyczących praw człowieka, o charakterze uniwersalnym ... Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako rezolucja nie ma charakteru .... Nie ma na świecie państwa, w którym nie byłyby naruszane prawa człowieka.