Przeczytajcie uważnie pytania, wybierzcie jedną poprawną odpowiedź spośród podanych.

24,Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna zgłosić się do Urzędu Skarbowego, aby:
a)zarejestrować firmę i uzyskać numer REGON
b). zapłacić podatek od posiadanych nieruchomości i innych zasobów kapitałowych
c). uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej
d). zgłosić się jako płatnik składek ubezpieczeniowych

23. Dywidenda to:
1. określenie zysków przedsiębiorstwa w dłuższym okresie
2. część zysku spółki akcyjnej, przypadająca do wypłaty na jedną akcję, określona na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki
3. przychody spółki notowanej na giełdzie
4. przychody spółki eksportującej swoje produkty na rynki zagraniczne

15. Narodowy Bank Polski jest bankiem emisyjnym, ponieważ:
1. posiada wyłączność na emisję pieniądza w Polsce
2. emituje akcje i obligacje oraz wprowadza je na giełdę
3. kontroluje obrót na giełdzie papierów wartościowych
4. ustala kursy walutowe

14. Debet to inaczej:
1. zysk otrzymywany przez akcjonariusza danej spółki
2. sposób inwestowania pieniędzy na lokacie terminowej
3. ujemne saldo na rachunku bankowym
4. skutek kapitalizacji odsetek bankowych

13. Wysokość odsetek bankowych zależy od:
1. wiarygodności klienta banku
2. stopy procentowej, wielkości kapitału i czasu, na jaki został on udostępniony
3. wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji
4. zarządzeń Rady Polityki Pieniężnej1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:09:50+01:00
24.a)zarejestrować firmę i uzyskać numer REGON
23.2) część zysku spółki akcyjnej, przypadająca do wypłaty na jedną akcję, określona na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki
15.1).posiada wyłączność na emisję pieniądza w Polsce
14.3) ujemne saldo na rachunku bankowym
13.2) stopy procentowej, wielkości kapitału i czasu, na jaki został on udostępniony