Odpowiedzi

2012-10-02T13:05:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 2Al + 6HCl ---> 2AlCl₃ + 3H₂
 Cu + 4HNO₃ ---> Cu(NO₃)₂ + 2NO₂ + 2H₂O
 Na₂CO₃ + 2HCl ---> 2NaCl + H₂O + CO₂
 AlCl₃ + 3NaOH --->  3NaCl + Al(OH)₃(osad)
 K₂SO₃ + 2AgNO₃ ---> 2KNO₃ + Ag₂SO₃(osad)
 Na₂SO₃ + 2HBr ---> 2NaBr + H₂O + SO₃