Odpowiedzi

2009-12-15T20:07:50+01:00
"Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym
przyjąć Komunię Świętą " - przykazanie Kościelne.
Sakrament ten ustanowił sam Jezus Chrystus podczas swej Ostatniej Wieczerzy z uczniami. Pan Jezus ustanawiając Sakrament Eucharystii chciał żeby mogli go wszyscy przyjmować.
W okresie wielkanocnym ponieważ te święta są źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej. Ponadto czas Wielkiego Postu sprzyja dobremu przygotowaniu się do tego. To Ostatnia Wieczerza, Męka Pańska i najważniejsze: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Nie jest to ścisły obowiązek, ale na pewno duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia nabiera innego wymiaru, jeśli połączone jest z przystąpieniem do sakramentów świętych w ramach rekolekcji adwentowych.
Komunia Święta jest najbardziej czcigodnym sakramentem. W niej obecny jest sam Pan Jezus. Eucharystia to sakrament Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina, ustanowiony do wspominania Ofiary Krzyża i dla duchowego posilania się.
Mamy obowiązek przystępowania do Komunii Świętej.
Aby przyjmować Eucharystię niekiedy w życiu, Kościół zobowiązuje do tego swych wiernych prawem kościelnym bez wyjątku przynajmniej raz w roku, a mianowicie około Wielkanocy.
Komunia św. wielkanocna jest nie tylko obowiązkiem, ale także prawem. To z jednej strony prawo naszego Pana do sakramentalnego spotkania z człowiekiem, za którego cierpiał, umarł i zmartwychwstał, i dla którego ustanowił Najświętszy Sakrament, by w nim pozostać na ziemi aż do końca świata.
Podejście do ołtarza po hostie, czyli przyjęcie Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej jest jednoznaczne z głębszym zjednoczeniem się z Nim, gładzeniem grzechów powszednich i chronieniem przed ciężkimi, umacnianiem jedności z Kościołem.
Każdy z wiernych, jeżeli uważa się za wierzącego powinien przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym być u Komunii.
Przyjmując ciało Jezusa nie możemy pominąć faktu, że Jezus oddał się na krzyżu dla naszego zbawienia, z wielkiej miłości. To powinno nas uczyć miłości do bliźnich.