Pionowo w górę wyrzucono piłeczkę o masie 0,1kg, nadając jej początkową szybkość równą 20m/s.

Oblicz:
a) energię kinetyczną piłeczki w momencie wyrzucenia,
b) maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się piłeczka,
c) energie- potencjalną i kinetyczną spadającej piłeczki na jednej trzeciej maksymalnej wysokości.
W obliczeniach nie uwzględniamy oporów ruchu.

Błagam, pomozcie! Z góry wielkie dzięki ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:31:55+01:00
Pionowo w górę
wyrzucono piłeczkę o masie 0,1kg, nadając jej początkową szybkość równą 20m/s.

Oblicz:
a) energię
kinetyczną piłeczki w momencie wyrzucenia,
b) maksymalną wysokość, na jaką wzniesie się piłeczka,
c) energie- potencjalną i kinetyczną spadającej piłeczki na jednej trzeciej maksymalnej wysokości.

a) Ek = mv²/2
Ek = 0,1 * (20)²/2
Ek = 20J
b) Ep = Ek
mgh = 20/mg
h = 20/ 0,1* 10
h = 20m

c) Ep = 1/3 *20 *10* 0,1
Ep = 6,6 J Ek = 6,6J
1 4 1