Odpowiedzi

  • issa
  • Rozwiązujący
2009-12-15T19:31:22+01:00
A)Czas urzędowy - umowny czas obowiązujący na jakimś obszarze, najczęściej państwa lub mniejsze jednostki podziału terytorialnego. Najczęściej ustala się go tak, by cała jednostka administracyjna miała jednakowy czas. W państwach o dużej rozciągłości równoleżnikowej na różnych obszarach może obowiązywać inny czas urzędowy.
W większości krajów czas urzędowy odpowiada czasowi strefowemu odpowiedniej strefy czasowej. Sąsiednie kraje o znaczących powiązaniach gospodarczych czy komunikacyjncych starają się mieć ten sam czas urzędowy. W kilku krajach świata czas urzędowy różni się od czasu strefowego o 30 minut lub 15.
W niektórych państwach, ze względu na oszczędność energii wprowadza się urzędowo czas letni przesunięty o godzinę w stosunku do czasu zimowego.
b)a nie przypadkiem ruch obiegowy..
CECHY RUCHU OBIEGOWEGO: jest to ruch wokół słońca; w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara; jednostajny; po orbicie w kształcie elipsy; pełny obieg trwa 365dni 5h i 49 min.; oś ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem stałym 66 stopni33’; oś ziemska zachowuje położenie równoległe do poprzedniego
NASTĘPSTWA RUCHU OBIEGOWEGO: zmiana wysokości słońca nad horyzontem w cyklu rocznym; zmiana ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi
c)Linia zmiany daty, granica daty, umowna granica na powierzchni Ziemi, między obszarami o stałej różnicy daty, poprowadzona mniej więcej wzdłuż 180 południka (biegnie tylko po Oceanie Spokojnym, nie przecinając lądów ani wysp). Na wschód od linii zmiany daty jest zawsze data wcześniejsza o jeden dzień.
7 1 7