Odpowiedzi

2009-12-15T19:45:52+01:00
Chemia jest to nauka badająca naturę i własności substancji, przemiany tych substancji oraz opisuje te procesy w sposób matematyczny i fizyczny. Do dwóch głównych nurtów chemii należą chemia organiczna i nieorganiczna, ponad to wyróżniamy chemię: analityczną, fizyczną, jądrową, leków, biochemię, środowiskową itp.