Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:36:24+01:00
Nukleotyd składa się z: pentozy, co najmniej jednej reszty fosforanowej i zasady azotowej: purynowej, pirymidynowej, lub flawinowej.
cechy: dominacja allelu A nad allelem a
współdominacja , gdy oba allele ujawniają się w heterozygocie,
dominacja niezupełna allelu A i a; heterozygota F1 wykazuje cechę pośrednią
6 1 6
2009-12-15T19:39:34+01:00
Nukleotyd składa się z rybozy i uracylu. Cechy genów to wpływanie na wykształcenie się cech morfologicznych organizmu, warunkują przeciwstawność danej cechy i współdziałają między sobą.
4 4 4