Rolnictwo.Pomocy!

zad 1
ktore zdanie jest prawdziwe a ktore falszywe:
a) w holandii w celu uzyskania nowych obszarow gruntow ornych, wycina sie lasy, osusza bagna i terasuje stoki gorskie

b)Indie zajmuja czalowe miejsce w swiatowej produkcji herbaty, zyta i trzciny cukrowej

c)warunki naturalne wystepujace w Mongolii utrudniaja rozwuj upraw roslin

zad 2

zaznacz cele Wspolnej Polityki Rolnej panstw Unii Europejskiej:

a)doplaty do produkcji rolniczej
b)podnoszenie dochodu rolnikow
c)skup nadwyzek zywnosci
d)stabilizacja cen zywnosci
e)ochrona rynku zbytu
f)stosowanie ceł na importowane produkty rolne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T19:33:42+01:00
Witam!
Zdanie dobre : b)

zad. 2
a,b,d,f
pzdr.
2 3 2