Odpowiedzi

2009-12-15T22:05:56+01:00
Dimitr mendelejew urodził się 8 lutego1834 w Tobolskua zmarł 20 lutego 1907 w Sankt Petersburgu- był chemikiem rosyjskim, odkrywcą prawa okresowości pierwiastków chemicznych w roku 1869.wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił w tabelę, szeregując je według mas atomowych i zauważył, że właściwości pierwiastków powtarzają się okresowo, a odstępstwa od tych prawidłowości można wyjaśnić istnieniem nieznanych jeszcze pierwiastków (były to skand, gal i german). Tablicę tę nazwano później tablicą Mendelejewa i była ona pierwotną formą układu okresowego.Nazwano to tablicą mendelejewa od jego nazwiska.
4 2 4