Zapisz nazwę surowca mineralnego, który Twoim zdaniem odgrywa najważniejszą rolę w gospodarce Meksyku. Następnie przedstaw wpływ wydobycia tego surowca na rozówj gospodarczy kraju.

surowiec mineralny:..........
wpływ na gospodarkę:........Scharakteryzuj rolnoctwo Brazylii, wykonując następujące polecenia.

a) Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Brazylii, podkreślając właściwe, Twoim zdaniem, określenie. Następnie uzasadnij swój wybór.

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Brazylii są KORZYSTNE/NIEKORZYSTNE


b) Wymień dwa przykłady roślin żywieniowych i plantacyjnych uprawianych w Brazylii.

Rośliny plantacyjne:..........................., .......................... .
Rośliny żywieniowe:........................, .......................... .


c) Umieść w odpowiednich stopniach podium nazwy roślin i zwierząt hodowlanych, w których zbiorach lub pogłowiu Brazylia zajmuje czołowe miejsce w świecie.

1 miejsce:.................
2 miejsce:...................
3 miejsce:.................


Wymień nazwy trzech najważniejszych surowców mineralnych wydobywanych na terenie Brazylii.
-..................
-..................
-..................


Spośród podanych niżej gałęzi przemysłu podkreśl te, które dominują w strukturze przemysłu Brazylii. Następnie napisz, czy przemysł tego kraju opiera się na gałęziach tradycyjnych, czy nowoczesnych.

górnictwo, elektroniczny, hutniczy, precyzyjny, chemiczny, lotniczy, kosmiczny, elektromaszynowy, farmaceutyczny, drzewny i papierniczy

1

Odpowiedzi

2009-12-16T17:54:48+01:00
MEKSYK.
surowiec mineralny: ropa naftowa
wpływ na gospodarkę: Eksporty ropy stanowi dużą część dochodów tego kraju.Jej wydobycie pozwoliło również na rozwój przemysłu petrochemicznego i chemicznego.

BRAZYLIA.
rośliny plantacyjne: trzcina cukrowa i soja
rośliny żywieniowe: kukurydza i maniok

SUROWCE W BRAZYLII:
- boksyty
- rudy manganu
- rudy żelaza

4 5 4