Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T20:53:43+01:00
Ropa naftowa powstała wiele lat temu z obumarłych szczątków roślin i zwierząt, w wyniku ich rozkładu w temp. ok. 200stopni Celsjusza pod zwiększonym ciśnieniem.

Ropa naftowa- właściwości:
ciecz żółta, brązowa lub czarna, niemile pachnąca, nie rozpuszcza się w wodzie, łatwopalna, pali się żółtym kopcącym płomieniem, ma gęstość mniejszą od wody.

Jest ciekła mieszaniną węglowodorów stałych, ciekłych i gazowych wzajemnie w sobie rozpuszczonych. Poddaje się ją destylacji frakcyjnej. w jej wyniku otrzymuje się:
benzynę, naftę, olej napędowy, olej opałowy, smary, mazut.