Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-10T15:18:29+02:00
Dyrektorzy szkół będą przeglądać akta osobowe pracowników pedagogicznych, bo zmieniają się wymogi kwalifikacyjne i nie wszyscy zachowają uprawnienia. Pobory też będą musieli przeanalizować, czy aby nie są za niskie
Zakres obowiązków zostanie poszerzony
Minimalne pensje będą wyższe
Od początku nowego roku szkolnego 2009/2010 wejdzie w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400), dalej nowe rozporządzenie o kwalifikacjach.

Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 155, poz. 1288 ze zm., dalej rozporządzenie z 2002 r.). I wprowadzi w stosunku do tego aktu prawnego sporo zmian, które mają wyeliminować pojawiające się do tej pory wątpliwości interpretacyjne.

To niejedyna zmiana, jaką przywita nauczycieli 1 września br. Tego dnia wejdzie również w życie art. 1 pkt 6 lit. a – d oraz lit. f ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta nauczyciela (DzU z 2009 r. nr 1, poz. 1). Przepis ten zmodyfikował treść art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm., dalej KN). Czyli co konkretnie? Czas pracy. Ale spokojnie. Nie zmieniają się wszystkie zasady z tego zakresu, a jedynie niektóre z nich.

I jeszcze jedna nowość. Bardzo dobra dla portfeli grona pedagogicznego. Od 1 września zaczyna bowiem obowiązywać nowa tabela z minimalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego, które są oczywiście wyższe od stosowanych do 31 sierpnia br. Nauczyciele muszą otrzymywać pensje zasadnicze w co najmniej takiej wysokości do końca 2009 r.

2009-09-10T15:22:35+02:00
Obchody 70. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 20. rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środkowej.

Największe obchody na Westerplatte.
20 szefów rządów było na uroczystościach, premier Rosji Władimir Putin, kanclerz Niemiec Angela Merkel, premier Szwecji, która przewodniczy w tym półroczu Unii Europejskiej, Fredrik Reinfeldt, a także premierzy: Holandii, Włoch, krajów bałtyckich, Finlandii oraz szef PE Jerzy Buzek.
1 5 1