Odpowiedzi

2009-12-15T19:46:46+01:00
Zaimki rzeczowne - np. ja, ty, my, on, to, co, ktoś, nie, się, wszyscy.
zaimki przymiotne - np. jaki, który, czyj, mój, jakiś, każdy, ten sam.
zaimki liczebne - np., ile, ileś, wiele, tyle samo, kilka.
zaimki przysłowne - np. tak, tu, tędy, odtąd, jak, gdzie, wszędzie.
2009-12-15T19:49:22+01:00
Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), przysłówek (np. tam) lub liczebnik (np. tyle) i pełni ich funkcje w zdaniu.

Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje. Zaimek wskazuje osoby, przedmioty, itd. bez dokładnego ich nazywania
  • Użytkownik Zadane
2009-12-15T19:57:17+01:00
ZAIMKI RZECZOWNE odmieniają się przez przypadki. Zaimek rzeczowny"on" odmienia się tak jak zaimki przymiotne-przez przypadki, liczby i rodzaje. zaimki rzeczowne, to np.: j, ty, my, on, to, co, ktoś, nic, wszyscy

ZAIMKI PRZYMIOTNE odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, przykłady: jaki, który, czyj, mój, jakiś, każdy, ten sam

ZAIMKI PRZYSŁOWNE, są nieodmienne, przykłady: tak, tu, tędy, odtąd, jak, gdzie, wszędzie

ZAIMKI LICZEBNE, odmieniają się przez przypadki, przykłady: ile, tyle, ileś, wiele, tyle samo