1.każdą z podanych liczb zaokrąglij : a) do setek b)do tysięcy k =1407 l= 78896 m= 23907 n= 107961 o =347999 zadanie 3 podane liczby zaokrąglij: a)do jedności b) do części dziesiątych p= 3,146 r= 56,07 s= 0, 532 t= 510,954 u= 19,763 zadanie 4 Każdą z podanych liczb zaokrąglij do części setnych a)= 0,321 b) 12,798 c=9,997 d)=2,(5) e)=6,(23)

2

Odpowiedzi

2016-10-19T14:15:30+02:00

A).

1407 - do setek - 1400, do tysięcy - 1000

78896 - 78900, 79000

23907 - 23900, 24000

107961- 108000, 108000

347999 - 348000, 348000


Zadanie3.

b) do części dziesiętnych

p=3,146=3,1

r=56,07=56,1

s=0,532=0,5

t=510,954=511

u=19,763=19,8

 

zadanie 4.

a=0,321=0,32

b=12,798=12,8

c=9,997=10

d=2,(5)=2,56

e=6,(23)=6,23

2 3 2
2016-10-19T21:02:30+02:00