1.Które z poniższych zdań są prawdziwe?Uzasadnij Wybór
a) Każdy równoległobok jest trapezem.
b) Niektóre trapezy są prostokątami
c) Każdy trapez o prostopadłych przekątnych jest kwadratem
d) Każdy czworokąt który ma dwie pary boków jednakowej długości jest równoległobokiem.

1

Odpowiedzi

2009-12-15T19:50:34+01:00
A) ponieważ ma chociaż jedną parę boków równoległych
3 2 3